Zvona crkve
Hrvatska Biskupska Konferencija > Hrvatska Biskupska Konferencija

HBK

Hrvatska Biskupska Konferencija
> Osnivački dekret HBK
> Statut HBK

Papa Ivan Pavao II
> III apostolski pohod

Apostolski Nuncij

Nacionalni katehetski ured HBK

Katolička crkva u Hrvatskoj

Vijesti, priopćenja, izjave ...

D E K R E T
o uspostavi Konferencije biskupa Hrvatske i odobrenju njezina Statuta
Nakon pažljivog razmatranja prilika koje se odnose na nekadašnju republiku Jugoslaviju, iz kojih su nastale nove samostalne republike, preuzvišeni natpastiri ovih država jednodušno su zatražili da se ukine nekadašnja Biskupska konferencija Jugoslavije i da se uspostavi Hrvatska biskupska konferencija; oni su oblikovali Statut Hrvatske biskupske konferencije, prilagođujući ga prikladno odredbama Kodeksa kanonskog prava, i predložili ga Apostolskoj Stolici na odobrenje.

Stoga vrhovni svećenik Ivan Pavao II. Božjom Providnošću papa, po savjetu Kongregacije za biskupe i saslušavši odsjek Državnog tajništva za odnose s državama, potvrdio je u skladu s odredbama prava uspostavu Hrvatske biskupske konferencije i prihvatio je njezin Statut kako se nalazi u priloženom primjerku.

Spomenuti je statut odobren "ad experimentum".

Dano u Rimu u sjedištu Kongregacije za biskupe, 15. svibnja godine 1993.

+ Bernardin kard. Gantin, prefekt

+ Justin Rigali, tajnik