buka crkvenih zvona

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

 

 

 

 

 

 

 

 

Državna uprava Crkvi priznaje status dijela državne uprave

Prosvjed zbog nezakonitog postupka po prijavi kršenja Zakona o zaštiti od buke i zahtjev za očitovanje

Tomislav Kikić
Mali Lošinj

Ured državne uprave
u Primorsko-goranskoj županiji
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek sanitarne inspekcije

27. 12. 2004. postavio sam pisani zahtjev za očevid s molbom, da me se, pored ostalog, zaštiti od zlostavljanja trajnim i sustavnim kršenjem članka 17. Zakona o zaštito od buke od strane korisnika zvona crkve Svetog Nikole u istoimenoj ulici u Malom Lošinju. Zbog očiglednog izbjegavanja Naslova da postupi prema zakonu i time mi omogući normalan život, tijekom proteklih pet mjeseci sam Naslovu te Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi uputio niz podnesaka i telefonskih poziva ponavljajući svoje legitimne zahtjeve i podsjećajući ih na odnosne zakone, a posebice na njihove obveze iz članka 66. Zakona o općem upravnom postupku.

Pismom KLASA: 351-02/04-01/31 URBROJ: 2170-84-02-05-2 od 3. lipnja 2005. Naslov mi je konačno dao

· dokaz da kolaborira s prekršiteljem na način što fingira, simulira, odnosno hini postupak, te prekršitelju tako omogućuje da spomenutu odredbu Zakona o zaštiti od buke i dalje nesmetano krši, ili pak
· implicitnu, diskretnu obavijest da prekršitelj raspolaže pravima za koja pravno neuki građanin ne može znati, jer nisu definirana aktima dostupnim običnim građanima.

Naime, umjesto da nakon provjere mojih navoda protiv prekršitelja poduzme mjere propisane odnosnim zakonima, ili barem postupi po članku 66. Zakona o općem upravnom postupku, Naslov s prekršiteljem vodi prepisku kojom ga, koliko sam uspio razaznati, ”izvješćuje”, ”obavještava” i ”dostavlja mu dopis” kako bi se ovaj ”očitovao”.

Dakle, Naslov me:

· sustavno obmanjuje simulirajući da obavlja posao koji se financira i iz mojih poreznih davanja čime me u konačnici i potkrada jer mi ne pruža uslugu koju uredno plaćam, ili me pak
· informira da je organizacija kojoj pripada korisnik spomenutih zvona izuzeta iz vidljivog, javnosti poznatog dijela pravnog sustava RH u kojem prekršitelj zakona snosi zakonom predviđene posljedice, te da stoga raspolaže specijalnim pravom da se o vlastitom kršenju zakona RH samo ”očituje”, tj. izjavljuje svoje mišljenje, volju, želje i namjere, pa slijedom toga i pravom da u skladu sa svojim interesima derogira zakone RH. Stoga osnovano pretpostavljam da prekršitelj ima moć zakone i mijenjati kako bi ih prilagodio svojim marketinškim potrebama, te zaključujem da mu Naslov svojim nepostupanjem pomaže kako bi dobio na vremenu. Ako je tome tako, Naslov me posredno informira da ova organizacija ima status dijela državne uprave, što do primitka predmetnog pisma nisam znao. No, umjesna je i pretpostavka da u svome radu Naslov primijenjuje arbitrarni način tumačenja i primjene zakona po čuvenom načelu Josipa Broza da se zakona ne treba držati kao pijan plota.

Zahtjevam da mi gornje nedoumice Naslov razriješi odgovorima na sljedeća pitanja, tj. vašim očitovanjem o sljedećem:

1. Da li je sanitarna inspekcija obavila očevid temeljem moje prijave o kršenju članka 17. Zakona o zaštito od buke od strane korisnika zvona crkve Svetog Nikole u istoimenoj ulici u Malom Lošinju. te ako je očevid obavila, što je utvrdila?
2. Ako je inspekcija potvrdila istinitost mojih navoda, temeljem kojega zakona, pravilnika, uredbe ili drugog pravnog akta i njegove odredbe od prekrštelja traži ”očitovanje”?
3. Koji je rok za ”očitovanje” Naslov odredio prekršitelju?
4. Da li je Naslov pobliže odredio predmet i sadržaj traženog ”očitovanja” prekršitelja, ili mu je općenitom formulacijom ostavio na volju da sam bira o čemu će se ”očitovati”?
5. Da li je naslov utvrdio činjenice o postojanju uporabne dozvole za postavljanje akustičnih uređaja na crkvi Sv. Nikole?

Ako do 20 lipnja ove godine ne dobijem vaš pisani odgovor, smatrat ću to vašom prešutnom uputom da na temelju gornjih predpostavki poduzimam mjere po vlastitom izboru.

Tomislav Kikić

Mali Lošinj, 13. lipnja 2005.

Na pažnju ministarstvu i županiji Žalba ministarstvu Tužba upravnom sudu

free web hit counter