buka zvona crkve

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomislav Kikić
Mali Lošinj

Upravni sud Republike Hrvatske
10000 Zagreb
Frankopanska 16

Tužitelj: Tomislav Kikić, Mali Lošinj, Sv. Nikole 4

Tuženik: Ured državne uprave Primorsko goranske županije,
Služba za društvene djelatnosti, Odsjek sanitarne inspekcije.

Tužitelj protiv tuženika podnosi

TUŽBU

zbog neizvršenja poslova, ovlasti i dužnosti iz članka 3. stavak 8., članka 23. te članka 24. Zakona o sanitarnoj inspekciji, a u vezi s člankom 17. stavak 2. Zakona o zaštiti od buke te izigravanja odredbi članka 66. Zakona o općem upravnom postupku.

Obrazloženje

Tužitelj je nakon bezuspješnog pokušaja da problem riješi dogovorom s korisnikom crkve 27. prosinca 2004. Sanitarnoj inspekciji u Malom Lošinju podnio zahtjev za očevid s impliciranom prijavom kršenja članka 17. Zakona o zaštiti od buke i zahtjevom da osigura poštovanje Zakona.

Po isteku 30 dana, ne primivši nikakav odgovor, 28. siječnja 2005. tužitelj je istome tijelu uputio požurnicu.

11. veljače 2005. tužitelj je primio dopis sanitarne inspektorice Irene Mihaljević neumjesno nazvan ”odgovor na zahtjev”, jer nije sadržao odgovor na zahtjev već uputu kako se tužitelj može sam zaštititi od štetnih imisija podnošenjem tužbe prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čime je tuženik uputio tužitelja da se sam pobrine za svoja prava jer se on, tuženik, ne namjerava baviti vlastitim poslom. Da je tome tako potvrđuje preslika pisma iste inspektorice Župnom uredu Mali Lošinj kojim se prekršitelju samo citiraju odredbe zakona kojega krši, a bez ikakve druge poruke. Time je tuženik fingirao vođenje postupka, a prekršitelju de facto dao dozvolu za protuzakonito korištenje akustičkog uređaja, tj. nastavak kršenja zakona.

23. veljače 2005. Sanitarnoj inspekciji u Malom Lošinju tužitelj je podnio žalbu zbog neispunjenja zahtjeva za očevid od 27. prosinca 2004. ponavljajući zahtjev da provede zakonom uređeni postupak.

15. ožujka 2005. tužitelj je Uredu državne uprave Primorsko goranske županije, Službi za društvene djelatnosti, Odsjeku sanitarne inspekcije u Rijeci podnio žalbu zbog neispunjenja zahtjeva za očevid i ignoriranja žalbe podnesene lokalnoj inspekciji, 16. travnja pritužbu na rad sanitarne inspektorice u Malom Lošinju Irene Mihaljević.

16. travnja 2005. tužitelj je Ministrastvu zdravstava i socijalnu skrb, Upravi za sanitarnu inspekciju uputio pritužbu na rad sanitarne inspekcije iz razloga što je prekršitelju Zakona o zaštiti od buke pružila nezakonitu povlasticu izuzeća iz primjene toga zakona, a radi obavljanja njegove djelatnosti. Sanitarna inspekcija Mali Lošinj i Ured državne uprave u primorsko – goranskoj županiji, odsjek sanitarne inspekcije postali su time suodgovorni za pogoršanje mojega zdravlja koje mi zbog nemogućnosti odmora i stalnog stanja stresa s posljedicama po pamćenje i sposobnost koncentracije izazvanih protuzakonitim korištenjem akustičnog uređaja umanjuje sposobnost obavljanja vlastitog posla.

17. svibnja tužitelj je još jednom podnio prijavu kršenja Zakona o zaštiti od buke sa zahtjevom da se prekršitelju izrekne zabrana daljnjeg kršenja zakona.

Umjesto bilo kakvog suvislog odgovora koji bi dao barem privid da Državna uprava vodi postupak u skladu sa svojim zakonskim obvezama i ovlaštenjima, tužitelj je od sanitarne inspekcije primao obavijesti o internoj prepisci izmedju crkvenih tijela, pa je tako konačno izvješten da je njegova prijava državnoj upravi prepuštena razmatranju tijela jedne vjerske zajednice. Nezakonitim postupanjem službenika sanitarne inspekcije prekršitelju Zakona o zaštiti od buke data je protupravna povlastica da se o svome postupku i daljim namjerama ”očituje” i time mu je protuzakonito priznat status kakva imaju tijela vlasti.

Tužitelj predlaže da Sud donese

rješenje

kojim se tuženiku nalaže da u skladu s odnosnim zakonima i ustavnim odredbama o jednakosti stranaka pred zakonom okonča predmet pokrenut zahtjevom tužitelja Sanitarnoj inspekciji Mali Lošinj za očevid o kršenju Zakona o zaštiti od buke od strane korisnika crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, utvrdi činjenično stanje i izdavanjem odgovarajućeg dokumenta osigura njegovo trajno poštovanje.

Tužitelj
Tomislav Kikić

U Malom Lošinju 20. kolovoza 2005.

Na pažnju ministarstvu i županiji Žalba ministarstvu Prosvjed državnoj upravi

free web hit counter