buka crkvene zvonjave

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za donošenje rješenja o zabrani otkucavanja (odbrojavanja) sati pomoću akustičkog uređaja crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju

Tomislav Kikić
Mali Lošinj

Zahtijevam da se temeljem nadležnosti i ovlaštenja propisanih člankom 3. stavak 8. i člankom 24. stavak 1. Zakona o sanitarnoj inspekciji, te člankom 23. stavak 1. i člankom 25. stavak 4. odnosno stavak 5. Zakona o zaštiti od buke izda

RJEŠENJE

kojim se korisniku akustičkog uređaja na tornju crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju nalaže da isključi uređaj za otkucavanje (odbrojavanje) sati.

OBRAZLOŽENJE

Prema članku 17. zakona o zaštiti od buke zabranjeno je obavljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti na način da se bukom ometa i mir i odmor ljudi u zatvorenim ili otvorenim boravišnim prostorima.

Izuzetno od ove odredbe stavkom 2. istoga članka u naseljenim se mjestima dopušta zvučno oglašavanje zvonima ili elektroakustičkim uređajima od 7 do 19 sati.

Budući da stavak 3. članka 17. iznimku od odredbe stavka 2. za oglašavanje zvona, odnosno elektroakustičkih uređaja dopušta za vjerske obrede na dane vjerskih blagdana, očito je da su izuzeća iz stavka 2. i 3. glede zabrane radova, djelatnosti i drugih aktivnosti na način da se bukom ometa i mir i odmor ljudi u zatvorenim ili otvorenim boravišnim prostorima učinjena zbog ustavom zajamčenih prava na javno iskazivanje vjerskih osjećaja.

Očita je intencija zakonodavca da ugrađujući izuzeća iz zabrane namjerne proizvodnje buke kojom se ometa mir i odmor ljudi vjerskim zajednicama omogući nesmetano iskazivanje vjerskih osjećaja pomoću zvona i elektroakustičkih uređaja.

Rješenje Ustavnog suda spis broj U-I / 493 / 2003 potvrđuje da se izuzećima iz zabrane stavka 1. članka 17. zakona o zaštiti od buke ozakonjuju ustavom zajamčena prava vjerskih zajednica na slobodno i javno obavljanje vjerskih obreda.

Crkva Svetog Nikole u Malom Lošinju svakodnevno otkucava vrijeme (odbrojava sate) s početkom u 7 sati i svršetkom u 19 sati, u razmacima od po 30 minuta.

Otkucavanje točnog vremena nema karakter dijela vjerskog obreda te se njime stvara buka opisana i zabranjena stavkom 1. članka 17. zakona o zaštiti od buke. Buduć da za odbrojavanje sati crkvenim zvonom, odnosno elektroakustičkim uređajem kojim se ometa i mir i odmor ljudi nema liturgičkog tumačenja zbog kojeg bi ono bilo izuzeto iz zabrane iz stavka 1. članka 17. zakona o zaštiti od buke, zahtjevam da Naslov primijeni zakon i postupi kako je navedeno.

Napomena

Izostanak odgovora na ovaj zahtjev u roku od 30 dana po podnošenju ili eventualno izbjegavanje, zavlačenje i fingiranje postupka apsurdnim traženjem ”očitovanja” prekršitelja da li krši zakon, a k tome bez roka za njegovo davanje na način kako je Naslov postupio u predmetu mog zahtjeva za očevid od 27. 12. 2004. protumačit ću kao znak ustrajanja državne uprave u davanju potpore kršenju zakona te mojih ustavnih i ljudskih prava i kao naputak da se zbog samovoljnog derogiranja zakona od strane državne uprave pritužbom obratim zakonodavcu, tj. Hrvatskom saboru.

Tomislav Kikić

Mali Lošinj
22. rujna 2005.

Zahtjev je upućen na adresu:

Ured državne uprave Primorsko goranske županije
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek sanitarne inspekcije
Mali Lošinj

Na znanje:

Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi
Upravi za sanitarnu inspekciju
Pomoćnik ministra gospodin Ivo Afrić
10000 Zagreb
Ksaver 20 A

Uredu državne uprave Primorsko goranske županije
Službi za društvene djelatnosti
Odsjeku sanitarne inspekcije
Rijeka
Riva 10

Linkovi na podneske
Na pažnju ministarstvu i županiji Žalba ministarstvu Prosvjed državnoj upravi Tužba upravnom sudu

free web hit counter