buka crkvene zvonjave

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

 

 

 

 

 

 

Zahtjev za dostavu zapisnika o mjerenju

Zahtjevam da mi se u vezi s obavijesti pod gornjim brojem dostavi preslika zapisnika o ispitivanju buke na zvoniku crkve Sv. Nikole u Malom Lošinju, navodno obavljenog 18. 10. 2005., iz kojeg su vidljive

1. utvrđene razine buke,
2. točno vrijeme i razdoblje dana kada je mjerenje vršeno,
3. te udaljenost mjernog uređaja od izvora buke.

Napominjem da zahtjevam podatke izražene egzaknim mjernim jedinicama za jačinu zvuka, vrijeme i duljinu, te da ću eventualno korištenje opisnih pridjeva shvatiti kao izraz pristranosti Naslova i nastavak fingiranja postupka započetog mojom prijavom kršenja članka 17. stavak. 1. zakona o zaštiti od buke podnesenom 27. 12. 2004.

4. Takodjer zahtjevam da mi se izričito navede normativna osnova iz koje je izveden ”zaključak da nije utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene vrijednosti za dnevno razdoblje dana”.
5. Zahtjevam da mi se traženo dostavi u roku od 15 dana po primitku ovog zahtjeva. Ukoliko mi se do tog roka ne dostavi, podnijet ću tužbu upravnom sudu RH.

Tomislav Kikić

Mali Lošinj, 26. studenog 2005.

Zahtjev je upućen na adresu:

Ured državne uprave Primorsko goranske županije
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek sanitarne inspekcije
Mali Lošinj

Na znanje:

Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi
Upravi za sanitarnu inspekciju
Pomoćnik ministra gospodin Ivo Afrić
10000 Zagreb
Ksaver 20 A

Uredu državne uprave Primorsko goranske županije
Službi za društvene djelatnosti
Odsjeku sanitarne inspekcije
Rijeka
Riva 10

Linkovi na podneske
Na pažnju ministarstvu i županiji Žalba ministarstvu Prosvjed državnoj upravi Tužba upravnom sudu

free web hit counter