Buka crkvena zvona

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žalba zbog neispunjenja zahtjeva za očevid

Tomislav Kikić
Mali Lošinj

Uredu državne uprave
u Primorsko goranskoj Županiji
Sanitarna inspekcija Mali Lošinj

Sanitarnoj inspekciji Mali Lošinj podnio sam 27. prosinca 2004. zahtjev za očevid načina korištenja zvona na tornju crkve Sv. Nikole u istoimenoj ulici u Malom Lošinju koje smatram suprotnim Zakonu o zaštiti od buke i štetnim po moje zdravlje s negativnim posljedicama za moju radnu sposobnost i socijalnu prilagođenost sredini.

Mjesec dana kasnije, 28. siječnja 2005., istome naslovu uputio sam požurnicu s napomenom da ću se u slučaju izostanka traženog očevida nakon 15 dana obratiti višoj instanci.

Pismom KLASA: 351-02/04-01/31 URBROJ: 2170-84-02-05-2 od 11.2.2005. od Sanitarne inspekcije Mali Lošinj dobio sam što nisam tražio (savjete kako da sam, na vlastiti trošak osiguram poštivanje zakona), a nisam dobio ono što sam tražio, a to je zakonom uređeni postupak provođenja zakona jednoga tijela državne uprave za čije financiranje plaćam porez. Tražio sam postupak čiji je ishod prema zakonu koji regulira rad Naslova morao biti:

1. Zapisnik o izvršenom očevidu koji bi potvrdio ili opovrgao navod iz moje prijave da se zvona predmetne crkve oglašavaju suprotno članku 17. stavak 2. Zakona o zaštiti od buke, kako slijedi:
- u 19:00 sa 7 otkucaja
- u 19:01 zvonjavom u trajanju od 1 min.
- u 19:02 zvonjavom drugim zvonom u trajanju od 1 min.
- u 19:30 sa 1 otkucajem
- u 20:00 sa 8 otkucaja
- u 20:30 sa 1 otkucajem
- u 21:00 sa 9 otkucaja
- u 21:30 sa 1 okucajem
- u 22:00 sa 10 otkucaja
- u 06:00 sa 6 otkucaja
- u 06:30 sa 1 otkucajem
- u 07:01 01 zvonjavom u trajanju od 1 min.

2. Izvješće o činjeničnom stanju glede poštivanja članka 15. stavak 1. i 2., a u vezi s eventualnim postojanjem uporabne dozvole za postavljanje predmetnih zvučnih uređaja na crkvi Sv. Nikole.

Budući da predmetno pismo ne sadrži uputu o pravnom lijeku, Žalbu za sada podnosim Naslovu pozivajući se na članak 3. stavak 8. Zakona o sanitarnoj inspekciji, te zahtjevam da me u roku od 15 dana

· izvijesti o učinjenom dostavljanjem zapisnika o očevidu te dokaz o postupanju prema čl. 23. i 24. Zakona o sanitarnoj inspekciji, ili
· izjavi svoju nenadležnost za predmetni slučaj, ili me pak
· šutnjom uputi na obraćanje drugim instancama vlasti, ustanovama, nevladinim organizacijama, javnim medijima te sredstvima samopomoći.

Napomena:

S predmetnim pismom Naslov mi je dostavio i presliku svoga pisma Župi Sv. Nikole iz kojeg je vidljivo da je prekršitelja Zakona o zaštiti od buke obavijestio o postojanju toga zakona i odredbi iz čl. 17.

Znakovitom držim činjenicu da ga nije izvijestio o vlastitim dužnostima temeljem odnosnih zakona i upozorio na kaznene odredbe za njihovo kršenje.

Smatram da je time prekršitelju pružio osnovu za zaključak kako se u predmetnom slučaju načelo jednakosti pred zakonom svih prekršitelja neće primijenjivati.

Činjenica da se kršenje zakona nastavlja ukazuje na to da je impliciranu poruku spomenutog pisma Sanitarne inspekcije Mali Lošinj prekršitelj zakona protumačio kao dozvolu za protuzakonito korištenje akustičkih uređaja, a slijedom toga, kao akt izuzeća iz zakona RH.

Tomislav Kikić

Mali Lošinj, 23. veljače 2005.

Na znanje:

Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi
Upravi za sanitarnu inspekciju
Pomoćnik ministra gospodin Ivo Afrić
Zagreb
Ksaver 20 A

Uredu državne uprave Primorsko goranske županije
Službi za društvene djelatnosti
Odsjeku sanitarne inspekcije
gospodin dr. med. Stipe Karaula
Rijeka
Riva 10

Na pažnju ministarstvu i županiji Žalba ministarstvu Prosvjed državnoj upravi Tužba upravnom sudu

free web hit counter