Buka crkvene zvonjave

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pritužba na
1. sanitarnu inspektoricu Irenu Mihaljević dipl. ing. iz Malog Lošinja i
2. Ured državne uprave u primorsko – goranskoj županiji, odsjek sanitarne inspekcije.

Tomislav Kikić
Mali Lošinj

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Uprava za sanitarnu inspekciju
Pomoćnik ministra gospodin Ivo Afrić
10000 Zagreb
Ksaver 20 A

Odbijanjem da utvrdi činjenice o mojim navodima o protuzakonitom korištenju zvona na crkvi Sv. Nikole u istoimenoj ulici u Malom Lošinju s obzirom na čl. 17. stavak 2. Zakona o zaštiti od buke i opravdanoj sumnji o nepostojanju uporabne dozvole, Sanitarna inspekcija Mali Lošinj koju prestavlja Irena Mihaljević dipl ing. iz Malog Lošinja te Ured državne uprave u primorsko – goranskoj županiji, odsjek sanitarne inspekcije korisniku akustičkog uređaja de facto dopuštaju protuzakonito djelovanje, primijenjuju praksu nejednakog tretmana građana, krše načelo jednakosti pred zakonom, a mene osobno šikaniraju dopuštajući nasilje koje u mene izaziva psihofizičke posljedice torture deprivacijom odmora.

Pružanjem nezakonite povlastice izuzeća iz primjene zakona prekršitelju Zakona o zaštiti od buke radi obavljanja njegove djelatnosti, Sanitarna inspekcija Mali Lošinj i Ured državne uprave u primorsko – goranskoj županiji, odsjek sanitarne inspekcije postali su suodgovornom za pogoršanje mojega zdravlja koje mi zbog nemogućnosti odmora i stalnog stanja stresa s posljedicama po pamćenje i sposobnost koncentracije izazvanih protuzakonitim korištenjem akustičnog uređaja umanjuje sposobnost obavljanja vlastitog posla.

Obrazloženje:

Od 27. prosinca prošle godine vodim uzaludnu i ponižavajuću prepisku s predmetnom osobom u funkciji sanitarne inspektorice i nadređenoj joj ustanovom zbog protuzakonitog načina korištenja akustičnog uređaja u neposrednoj blizini moga stana.

Pismom od 23. veljače 2005. iscrpno sam izvijestio Naslov o šteti koja mi se nanosi i zamolio za pozornost, te je 3. ožujka sanitarnoj inspekciji primorsko – goranske županije pod brojem Klasa: 540-01/05-01/22 Urbroj: 534-07-01/6-05-2 upućena preslika moga podneska na postupak na temelju članka 66. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku, s molbom da se hitno poduzmu mjere zaštite te o tome izvijesti Ministarstvo. Napominjem da sam identično pismo s očito uzaludnom molbom za pozornost g. Stipe Karaule u županijskom odsjeku sanitarne inspekcije i sâm uputio, a 15. ožujka o.g. podnio sam županijskom odsjeku i žalbu protiv lokalne sanitarne inspektorice zbog neispunjenja moga zahtjeva za očevid i ignoriranja požurnice te ignoriranja ponovljene žalbe (preslika žalbe u prilogu).

Jedini rezultat mojih – i vaših nastojanja – je uradak preuzetno nazvan˝izvješće o poduzetim mjerama˝ od 23. ožujka, kojim sanitarna inspektorica Irena Mihaljević dipl. ing. izvještava da je Biskupskom ordinarijatu Krk dostavljen dopis ˝radi očitovanja˝ o kršenju zakona, štoviše – kršenju zakona koje se zbiva u Malom Lošinju (preslika u prilogu).

Dakle, lokalna sanitarna inspektorica i njeni nadređeni odbijaju primijeniti odredbe Zakona o općem upravnom postupku unatoč vašem upozorenju, te ignoriraju Zakon o sanitarnoj inspekciji kako bi prekršitelju čl. 17. stavak 2. Zakona o zaštiti od buke omogućili protuzakonito izuzeće i dali mu povlasticu neutvrđivanja činjeničnog stanja u vezi s uporabnom dozvolom za korišteni akustični uređaj.

Svojim dosadašnjim postupcima lokalni i županijski organ državne uprave pokazuju da arbitrarnim tumačenjem zakona i proizvoljnim postupanjem prekršitelju de facto daju licencu za kršenje zakona. Radi stvaranja privida da provode zakon te kako bi me obeshrabrili u nastojanju da zaštitim svoja prava, ˝očitovanja glede zvučnog oglašavanja zvona˝ traže po crkvenoj hijerarhiji. Nakon šutnje Župnog ureda na raniji sličan zahtjev, te možda dogovorene sadašnje šutnje Biskupskog ordinarijata Krk koja slijedom skrivene poruke u samom traženju˝očitovanja˝ prekršitelja implicira tvrdnju da kršenja zakona nema, očito će zbog moga ustrajanja na utvrđivanju činjenica uslijediti proceduralno posve besmisleno traženje očitovanja o kršenju zakona (kršenju kojim upravlja programirani automatski uređaj) sljedeće stepenice u crkvenoj hijerarhiji.

Oglušujući se na podsjećanje Naslova o postojanju važećeg Zakona o općem upravnom postupku, predmetni organi državne uprave ulijeću u besmislicu da ˝očitovanje glede zvučnog oglašavanja zvona˝ na kraju zatraže od Svete stolice, a moj banalni zahtjev da mi se u skladu sa zakonom omogući pravo na odmor gurnu na razinu tužbe. U toj bi se tužbi nužno postavilo pitanje poštivanja određenih međudržavnih ugovora, a tijekom sudskog postupka utvrdila bi se praksa nezakonitog priznavanja eksteritorijalnosti nekim prekršiteljima zakona od strane izvjesnih organa državne uprave.

Pozivam cijenjeni naslov da takav slijed događaja spriječi odgovarajućom intervencijom.

Tomislav Kikić

Mali Lošinj 16. travnja 2005.

Na znanje:

Uredu državne uprave Primorsko goranske županije
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek sanitarne inspekcije
Rijeka
Riva 10

Uredu državne uprave Primorsko goranske županije
Sanitarna inspekcija Mali Lošinj
Mali Lošinj

Na pažnju ministarstvu i županiji Prosvjed državnoj upravi Tužba upravnom sudu

free web hit counter