buka crkve zvona

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

 

 

 

 

Žalba zbog neispunjenja zahtjeva za očevid i ignoriranja žalbe

Tomislav Kikić
Mali Lošinj

Ured državne uprave Primorsko goranske županije
Služba za društvene djelatnosti
Odsjek sanitarne inspekcije
Rijeka
Riva 10

Podnosim žalbu na postupak sanitarne inspekcije Mali Lošinj u vezi sa zahtjevom za očevid načina korištenja zvona na crkvi Sv. Nikole u istoimenoj ulici u Malom Lošinju kojeg sam podnio 27. prosinca 2004., požurnicom za postupak od 28. siječnja 2005., te zbog ignoriranja žalbe zbog neispunjenja zahtjeva podnesene 23. veljače 2005.

Preslike spomenutih podnesaka u prilogu žalbe.

Obrazloženje:
Sanitarna inspekcija Mali Lošinj postupa protivno čl. 23. i 24. Zakona o sanitarnoj inspekciji te čl. 66. Zakona o općem upravnom postupku.

Odbijanjem da utvrdi činjenice o mojim navodima o protuzakonitom korištenju zvona s obzirom na čl. 17. stavak 2. Zakona o zaštiti od buke i opravdanoj sumnji o nepostojanju uporabne dozvole, Sanitarna inspekcija Mali Lošinj korisniku akustičkog uređaja de facto dopušta protuzakonito djelovanje, primijenjuje praksu nejednakog tretmana građana te time krši načelo jednakosti pred zakonom.

Pružanjem nezakonite povlastice izuzeća iz primjene zakona prekršitelju Zakona o zaštiti od buke radi obavljanja njegove djelatnosti, Sanitarna inspekcija Mali Lošinj je postala suodgovornom za pogoršanje mojega zdravlja koje mi zbog nemogućnosti odmora i stalnog stanja stresa s posljedicama po pamćenje i sposobnost koncentracije izazvanih protuzakonitim korištenjem akustičnog uređaja umanjuje sposobnost obavljanja vlastitog posla.

Tomislav Kikić
Mali Lošinj, 15. ožujka 2005.

Na pažnju ministarstvu i županiji Žalba ministarstvu Prosvjed državnoj upravi Tužba upravnom sudu

free web hit counter