Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, Croatia

 Zbirka umjetnina Andra Vida Mihičića

 Zbirka starih majstora Piperata