Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, Croatia


ANDRO VID MIHIČIĆ, doktor znanosti, pisac i pjesnik, povjesničar umjetnosti i redoviti profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, rođen je u Belom na otoku Cresu 26. III. 1896., a preminuo je u Malom Lošinju 26. I 1992.

Objavljene su mu knjige O kiparu Dujmu Peniću (Pariz, 1930.), Sonde i Stope u prahu (Beli, 1988.). Kasnije, 1990. i 1991. godine, objavljena su mu još dva djela: Kucanje na vrata tajne i Prividi i slutnje.

Potkraj 1988. godine svoju je visoko vrijednu umjetničku zbirku od 87 umjetnina, među kojima se posebno ističu radovi Kršinića, Vidovića, Augustinčića, Radauša, Kerdića, Krstulovića, Bošnjaka, Janeša, Meštrovića, Motike, Aralice, Filakovca, Mujadžića, V. Paraća i ostalih, te rukopisa, zavještao svom zavičaju. Prva izložba ove zbirke bila je pripremljena i predstavljena javnosti već 1993. Danas, 1998., kada se dovršava cijeli projekt “Umjetničkih zbirki Maloga Lošinja”, a i navršava deseta obljetnica veličanstvenog čina donacije Andra Vida Mihičića, ona će ponovno u nešto izmijenjenom postavu biti izložena, nadajmo se ovaj put za stalno.