Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj

Mali Lošinj, Vladimira Gortana 35, Croatia


Zbirka Piperata sastoji se od 27 slika, tri drvene škrinje i jedne drvene komode. Naravno, najvrijedniji dio zbirke sačinjavaju slikarska djela različitih talijanskih, francuskih i nizozemskih škola 17. i 18. stoljeća. Iako je Zbirka već duže vrijeme poznata stručnoj javnosti, prava stručno-znanstvena obrada, rješavanje niza atributivnih problema i preciznijih datacija tek predstoji. Vjerujemo da će i trajna pristupačnost ovih djela potaknuti hrvatske i talijanske stručnjake da se ozbiljnije pozabave ovom problematikom. Ipak, preliminarni radovi su izvršeni i došlo se do niza novih saznanja, koja će zasigurno biti samo potvrđena u daljnjim istraživanjima.