buka zvona crkva crkvena zvona zvonjava

Kome zvone zvona?

Priča iz zone sumraka

U ime vjere i tradicije katolička Crkva zvonjavom sustavno krši zakon o zaštiti od buke. Protiv tog nasilja nema pravnog lijeka.
Državna uprava na to nasilje ne reagira, a svoja zakonska ovlaštenja ustupila je Hrvatskoj biskupskoj konferenciji čime je derogirala ustavnu odredbu o odvojenosti Crkve od države.

Naglasci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crkvena zvonjava kao buka
Ustav RH
Zakon o zaštiti od buke
Rješenje Ustavnog suda
Zakon o sanitarnoj inspekciji
Zakon o vjerskim zajednicama
Ugovor s Vatikanom
Odjeci u medijima
Nemoguća misija, gotovo FAQ
Susjedi iz Pakla
Zvona, kratka povijest
Logičke smicalice
Crkva & država
Rasprava na hr.alt.trash
 
Neke druge teme
 
Komentari
mail: ad@adacta.org


Hrvatska se lažno predstavlja kao svjetovna država

Jedan trivijalni povod - crkvena zvonjava - priskrbio mi je dokaz da se Hrvatska lažno predstavlja kao laička država. Ustavna odredba prema kojem su sve vjerske zajednice jednake pred zakonom i odvojene od države (članak 41.) samo je ukrasna fraza kada se radi o položaju katoličke Crkve. Država se deklarira kao svjetovna, no postupci državnih tijela kojima se zbog interesa katoličke Crkve krše odredbe članka 14. ustava pokazuju da je to tvorevina u kojoj su svećenici i crkvena tijela tajni sudionik u diobi vlasti.

Hrvatska se time legitimira kao kripto hijerokratska država.

Stupovi vlastiŽivimo u iluziji da nam je država ustrojena na načelu trodiobe vlasti, no u stvarnosti, praksom državne uprave zakonodavnoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti dodana su crkvena tijela kao četvrti stup vlasti. Intervencijom državne uprave liberalna demokracija postala je hijerokracija.

Dok nismo pazili, državna uprava je revidirala ustav RH.

Posao državne uprave je provođenje, izvršavanje zakona i općih akata. Uprava je izvršna djelatnost, ”instrument primjene postojećeg zakonodavstva”, dakle ”ono što nije ni zakonodavstvo ni sudstvo”.
No u vezi s protuzakonitom crkvenom zvonjavom državna uprava ne primijenjuje postojeće zakonodavstvo, štoviše putem svojih dužnosnika eksplicitno izjavljuje da to ni neće činiti. Time državna uprava derogira zakone RH i revidira ustavom zajamčena prava građana i vjerskih zajednica, oboje na štetu građana, a u korist tih zajednica.

Osim što si prisvaja prerogative zakonodavne vlasti, ignoriranjem odluke Ustavnog suda državna uprava uzurpira i sudbene ovlasti. Uuključivanjem pak Hrvatske biskupske konferencije u rješavanje žalbi protiv crkvene zvonjave državna uprava RH tome tijelu priznaje status sudionika u državnoj vlasti. U državi čiji ustav tvrdi kako je Crkva odvojena od države!

Nejednakost pred zakonom

Članak 14. ustava tvrdi da svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, te da su svi pred zakonom jednaki. No kad sam pokušao ostvariti svoje ustavno pravo na zdrav život (članak 69. ustava) ugroženo protuzakonitom zvonjavom crkvenih zvona i pozivajući se na dužnost države da u skladu sa zakonom osigurava uvjete za zdrav okoliš državnoj upravi postavio odgovarajući zahtjev, unatoč posve jasnim i nedvosmislenim ustavnim i zakonskim odredbama, saznao sam da su prava i slobode itekako ovisni i da su pripadnici katoličke Crkve pred zakonom mnogo jednakiji.

Naime, umjesto da postupi po zakonu, državna je uprava moj zahtjev prepustila biskupskoj konferenciji!

Vlast crkvenih tijela nad građanima

Time mi je državna uprava dala na znanje da sam kao građanin podvrgnut ne samo legalnim oblicima vlasti (zakonodavnoj, izvršnoj i pravosudnoj) već i nezakonitoj vlasti crkvenih tijela te da o uvjetima moga života odlučuju oni koje nisam za to birao.

Ovakvom praksom državna uprava potkopava ustavno-pravni poredak, iskrivljuje smisao izbora, izigrava građane i faktički ukida demokraciju.

U demokratskim državama o uvjetima života građana odlučuju oni koje birači za to neposredno ili posredno izaberu.

U nedemokratskim odlučuje netko koga nisu sami izabrali. Tako negdje odlučuju ajatolasi, u nas – voljom državne uprave - katolički biskupi, koje postavlja čelnik jedne strane države.

Kanonsko pravo iznad građanskog prava

Vlast biraju svi građani na temelju ustavnog prava. Crkvena tijela biraju neki građani prema kanonskom pravu. Voljom državne uprave prvenstvo je dato kanonskom ispred građanskog prava, pa tijelo koje biraju neki građani vlada svim građanima Hrvatske.

Zona sumraka

Ovo je priča o tome kako sam pokušavajući riješiti banalni problem pretjerane crkvene zvonjave saznao da živim u ustavno-pravnoj zoni sumraka.

Zvonjavu su stišali "sotonski mediji"

Videći da država ne kani štititi moja prava, u pomoć sam pozvao medije. Stjecajem okolnosti učinio sam to u pravo vrijeme. Mediji su upravo "istjerivali đavole" iz Caritasova doma u Brezovici, pa je Crkva zazirala od njih. Zvonjava izvan zakonom dopuštenog vremena je prestala, ali samo sa tornja crkve pored moga stana. Zvonima župne crkve zakon se i dalje bezbrižno krši.

Odjeci u medijima>>

Nastavak >>zvona

Za one koji i sami požele zaći u zonu sumraka navodim linkove na podneske koje sam upućivao državnoj upravi. Možda netko nađe bolji put.
Na pažnju ministarstvu i županiji Žalba ministarstvu

Osim sadržaja na kojima je © Copyright izričito istaknut,
sve što je objavljeno na ovim stranicama može se slobodno koristiti