križarski rat

Datum objave: 19.7.2005   Rubrika: Otoci

BOJANA GENOV, MALI LOŠINJ: »CRKVENA ZVONA PARAJU IM UŠI« (5)
Ljudi imaju pravo na mir i san

Upravo stoga ne može se vjera pronositi više ognjem i mačem, niti bilo kojom vrstom nasilja jer je pravo vjernika ograničeno pravima drugih

Gospođa Lea Stipanić, stanovnica naselja Artatore nedaleko Malog Lošinja smatra da lošinjska zvona imaju usklađen milozvučan tonalitet, koji godi uhu svakog normalnog čovjeka slobodna duha i čiste savjesti. Štoviše, ona drži da građanin čija je spavaća soba udaljena dvadesetak metara od crkvenih zvona svojim pozivanjem na odredbe Zakona o zaštiti od buke napada vjerske slobode građana vjernika – katolika.
    Ne zna gospođa Stipanić da su sva ljudska prava omeđena pravima drugih te da je njezino pravo da u prolazu prilikom dolaska u Mali Lošinj uživa u milozvučnom glasanju crkvenih zvona omeđeno pravom drugih ljudi na mir i san. Upravo stoga, da jedno pravo ne bi narušilo pravo drugoga, donose se zakoni. Upravo stoga ne može se vjera pronositi više ognjem i mačem u križarskim pohodima, niti bilo kojom vrstom nasilja jer je pravo vjernika ograničeno pravima drugih.
    Gospođa Stipanić i vjernici, u čije se ime delegirala govoriti, imaju brojne načine da prakticiraju i obznanjuju svoju vjeru, kao što su činjenje dobra, pomaganje potrebitima i širenje istine. Za ostvarenje prava na san ima samo jedan način, a to je spavanje. Imajući to u vidu zakonodavac je donio Zakon o zaštiti od buke, koji je Crkva već isprobala na Ustavnom sudu i koji je donio pravorijek o granici crkvenih prava na proizvodnju buke pa bila ona slučajnim namjernicima i milozvučna.
    Kada državni organi, nadležni za provođenje zakona, taj zakon ne provode, oni su u križarskoj vojni. Kad bi Crkva eventulanu nepravdu prošlosti počinjenu oduzimanjem zemljišta ispravljala istjerivanjem stanara bukom, bila bi to također križarska vojna.
    Poštovanje ljudskih prava jedno je od poslanja Crkve te su Crkva i vjernici oni koji su pozvani najsnažnije se zauzimati za poštovanje pravila koji uređuju život u zajednici, piše Bojana Genov iz Malog Lošinja.

© Copyright 2002 NOVI LIST d.d. Sva prava pridržana.
Engine design by
www.netcom.hr